Løst og fast
Jeg føler stor glæde ved at skrive, derfor disse tekster. Som du kan se er de kun ganske få - men det kan jo være der efterhånden kommer flere.
Meninger Om Meninger
Om Tro og Religion
Coronamok - Er det Overkill?